Goede resultaten Mestscheider Mestverwerking Fryslân[:]

 

Goede resultaten Mestscheider Mestverwerking Fryslân

Afgelopen week heeft onze nieuwe mestscheider in de praktijk laten zien dat efficiënt scheiden van mest/digestaat bijdraagt aan een behoorlijke kosten besparing op de verplichte mestverwerking. Hoge gehaltes stikstof en fosfaat in de dikke fractie zorgen ervoor dat relatief snel aan de verplichte mestverwerking wordt voldaan. Een beperkte hoeveelheid stikstof in de vloeibare fractie zorgt bovendien voor dat deze eenvoudige in de omgeving van het veehouderijbedrijf/ de vergister te plaatsen is. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van onze scheider voor uw bedrijf neem contact op met Jan (06-5138446) of Eric (06-27072857).[:]

Op januari 5, 2018, geplaatst in: Nieuws door