Mest van Mestverwerking Fryslân levert ongekende prestaties in Hongarije

Akkerbouwers in Hongarije zijn uiterst positief over de resultaten met mest van MvF.
Bezoek aan verschillende tarwe percelen gister in de omgeving van  Legend (ca. 80 km van Boedapest) maakte duidelijk waarom.
De gewasontwikkeling op de percelen die met kippenmest zijn bemest was duidelijk beter dan op de percelen waar geen kippenmest werd toegepast bij inzaai.
László Szénégető verwacht een meeropbrengst van 1-2 ton per ha. Duidelijk is dat de grond die bijna 40 jaar met alleen kunstmest is bemest brult om organische stof.
Tijdens de oogst zal duidelijk worden in hoeverre onze agent gelijk heeft in zijn voorspelling.

Op juni 30, 2016, geplaatst in: Nieuws door