Mestverwerkingsplicht

mestverwerkingsplichtHeeft u vragen over de mestverwerkingsplicht? We leggen u graag uit wat de mestverwerkingsplicht inhoudt en wat er van u wordt verwacht. Tegenwoordig geldt voor veehouders de mestverwerkingsplicht. Deze plicht voor mestverwerking houdt in dat veehouders verplicht zijn om een percentage van de mest die op het bedrijf is geproduceerd te (laten) verwerken. De overheid wil hiermee bereiken dat er een duurzaam evenwicht komt tussen mestproductie en mestafzet. Per regio is het percentage van de op het bedrijf geproduceerde mest die verwerkt moet worden verschillend. Veehouders die niet in het bezit zijn van eigen land of die niet genoeg kilo’s op hun land kunnen plaatsen, en hierdoor een oplossing zoeken voor mestverwerking, kunnen gebruik maken van een VVO (Vervangende Verwerkings Overeenkomst). Door VVO’s aan te schaffen kan een veehouder de mestverwerkingsplicht overgedragen. Dankzij dit systeem is het voor iedere veehouder mogelijk om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen. U kunt uw mestverwerkingsplicht door middel van VVO’s eenvoudig regelen. We leggen u graag uit hoe u hierbij te werk moet gaan.

De mestverwerkingsplicht regelen door het kopen of verkopen van VVO’s

Het kan zijn dat u als veehouder niet de mogelijkheid heeft om genoeg mest te (laten) verwerken. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat u als veehouder een probleem heeft. Door middel van VVO’S kunt u alsnog aan uw mestverwerkingsplicht voldoen. Wanneer u VVO’s koopt dan kunt u uw mestverwerkingsplicht overdragen. Maar ook het tegenovergestelde is mogelijk. Als u meer mest kunt verwerken dan dat u bij wet verplicht bent dan kunt u VVO’s verkopen. Door mest af te nemen van veehouders zorgt u ervoor dat zij aan de mestverwerkingsplicht kunnen voldoen. Zo onstaat er een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafname. U bent voor zowel het kopen als het verkopen van VVO’s bij VVO Poule aan het juiste adres. VVO Poule is een betrouwbare partner, omdat het een onderdeel is van de erkende mestverwerker Mestverwerking Fryslân BV. Onder erkenningsnummer NL 35931 verwerkt dit bedrijf mest conform de EG 1069/2009 verordening tot hoogwaardige export producten.Mestverwerking Fryslân B.V. is met name gespecialiseerd in het verwerken van kippen-, varkens- en koeienmest. Dit exportproduct kan op twee manieren worden toegepast. Het kan worden gebruikt als organische meststof voor akkerbouw. Deze organische meststof is een goed alternatief voor kunstmest. De compost die wij leveren zorgt voor een goede bodemverrijking waar gewassen uitstekend op groeien. Ook kan ons exportproduct worden gebruikt als biomassa voor biogasinstallaties, waarbij ons exportproduct zorgt voor een hoge economische gasopbrengst.

Er bestaan drie mogelijkheden waarop u als veehouder aan uw mestverwerkingsplicht kunt voldoen. Met alle mestverwerkingsmogelijkheden heeft Mestverwerking Fryslân BV ervaring. Zo zijn wij bekend met het verwerken van de dikke fractie (code 61) en kunt u ook bij ons terecht voor het verwerken van mest via een driepartijen overeenkomst, waarbij de mest via een verwerker wordt afgevoerd (DPO). Tot slot kunt u bij ons terecht als u uw mestverwerkingsplicht graag wilt regelen door middel van de aanschaf van VVO’s.

Over Mestverwerking Fryslân

Bent u al een tijdje op zoek naar een professioneel en betrouwbaar bedrijf met verstand van zaken op het gebied van mestverwerking? Wilt u uw mestverwerkingsplicht ook eenvoudig en snel kunnen regelen? Wilt u uw mestverwerkingsplicht ook efficiënt kunnen regelen? Neem dan contact op met mestverwerkingsbedrijf Mestverwerking Fryslân. Wij zijn een bedrijf dat mest ophaalt, mest verwerkt en deze mest vervolgens weer doorverkoopt. Wij zorgen voor een strakke logistieke planning, een snelle aan- of afvoer van mest met eigen charters, een gegarandeerde afzet binnen een straal van 180 km, een grote opslagcapaciteit en een bedrijfsspecifieke berekening van de mestverwerkingsplicht. Wij zijn gevestigd in Wouterswoude. Van hieruit zijn wij werkzaam in heel Nederland. We rijden dagelijks langs boerderijen in heel het land om mest op te halen. Waar uw bedrijf ook gevestigd is, u kunt op ons rekenen.

Wilt u graag nog meer weten over de mestverwerkingsplicht? Of heeft u misschien een vraag over de mestverwerkingsplicht omdat u er niet helemaal uit komt? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag hoe u aan de mestverwerkingsplicht voldoet en wat wij hierin voor u kunnen betekenen. Zo kunt u straks ook eenvoudig en snel uw mestverwerkingsplicht regelen. U kunt ons bereiken door ons een e-mail te sturen of door ons te bellen. Kijk op onze website voor het juiste telefoonnummer. We horen graag van u en geven u graag antwoord op uw vragen. Zo zorgen we ervoor dat de mestverwerkingsplicht niet langer onnodig veel tijd kost maar het eenvoudig kan worden geregeld.