Organische mest

organische mestHeeft u een overschot aan organische mest? Schakel dan mestverwerkingsbedrijf Mestverwerking Fryslân in. Mestverwerkingsbedrijf Mestverwerking Fryslân verwerkt verschillende soorten mest tot een bruikbaar exportproduct dat kan worden gebruikt in onder andere de akkerbouw of biogasinstallaties. Wij zijn gevestigd in Wouterswoude maar zijn werkzaam in het hele land. Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van varkens-, kippen- en koeienmest. Al deze soorten mest worden bij ons op duurzame wijze verwerkt. Deze mest wordt verwerkt tot bruikbare producten zoals bijvoorbeeld mestkorrels.

Door te werken met eigen charters kunnen we altijd snel organische mest bij u komen ophalen. We werken door het hele land. Waar uw bedrijf ook gevestigd is, u kunt ons altijd bellen of mailen met de vraag of wij de mest voor u kunnen afvoeren. Onze charters rijden dagelijks langs boerderijen in heel Nederland. We komen graag ook bij u langs!

Wat wij doen met organische mest​

​Overal in het land kunnen wij mest halen en brengen. Heeft u organische mest over? Schakel ons dan in. Wij komen de organische mest dan graag bij u ophalen. Heeft u juist mest nodig? Geen enkel probleem. Wij leveren ook mest, in heel Nederland. Bij Mestverwerking Fryslân beschikken we over een grote opslagcapaciteit waardoor we altijd over een ruime voorraad organische mest beschikken en ook altijd ruimte hebben om organische mest op te slaan. Hierdoor kunnen we ook grote hoeveelheden organische mest afvoeren of aanleveren.

De mest die wij ophalen wordt op duurzame wijze verwerkt tot een nuttig exportproduct. Dit product kan op twee verschillende manieren worden toegepast. Allereerst kan ons product worden gebruikt in de akkerbouw, als bodemverrijker. Ons product is een goed alternatief voor kunstmest. Uw gewassen zullen uitstekend groeien wanneer u kiest voor ons exportproduct. Daarnaast kan ons exportproduct gebruikt worden als biomassa voor biogasinstallaties. We garanderen u een hoge economische gasopbrengst wanneer u ons exportproduct gebruikt. Wij leveren ook mestkorrels van hoge kwaliteit. Onze mestkorrels zijn op duurzame wijze geproduceerd en zijn reukloos en ziektekiemvrij. De mestkorrels zijn verkrijgbaar in verschillende hoeveelheden. Heeft u interesse in onze mestkorrels en zou u deze graag bij ons afnemen? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag wat er allemaal mogelijk is!​

De mestverwerkingsplicht

Iedere veehouder krijgt te maken met de mestverwerkingsplicht. Dit houdt in dat u een deel van de op uw bedrijf geproduceerde mest moet (laten) verwerken. U kunt Mestverwerking Fryslân inschakelen als u uw mestverwerkingsplicht op een eenvoudige en snelle manier wilt regelen. U kunt bij ons ook terecht voor meer informatie over deze mestverwerkingsplicht. We vertellen u graag wat er van u als veehouder wordt verwacht en wat wij hierin voor u kunnen betekenen als mestverwerkingsbedrijf. Daarnaast leggen we u graag uit hoe u VVO’s kunt kopen of verkopen en hoe dit precies in zijn werk gaat. U vindt op onze website meer informatie over zowel de mestverwerkingsplicht als over het kopen en verkopen van VVO’s. Ook kunt u ons via telefoon of e-mail benaderen wanneer u een vraag heeft op het gebied van mestverwerking waar u op onze website geen antwoord op kunt vinden. Wij helpen u graag en geven u graag meer informatie. Zo zorgen we ervoor dat u straks alle informatie heeft die u nodig heeft!

​​Over Mestverwerking Fryslân

Als mestverwerkingsbedrijf Mestverwerking Fryslân zijn we er voor u. We halen mest op, verwerken deze mest op duurzame wijze en maken hier een nuttig exportproduct van dat kan worden gebruikt in de akkerbouw of als biomassa voor biogasinstallaties. Kiezen voor Mestverwerking Fryslân betekent dat u kiest voor hoogwaardige mestverwerking. Maar wanneer u Mestverwerking Fryslân inschakelt kiest u ook voor een aantal extra voordelen. Zo zorgen we bij Mestverwerking Fryslân bijvoorbeeld voor een strakke logistieke planning, een snelle aan- of afvoer van mest met eigen charters, een gegarandeerde afzet binnen een straal van 180 km, een grote opslagcapaciteit en, indien u daar behoefte aan heeft, een bedrijfsspecifieke berekening van de mestverwerkingsplicht. Ons bedrijf is gevestigd in Wouterswoude maar Mestverwerking Fryslân is niet alleen werkzaam in Friesland. We zijn werkzaam in het hele land. Elke dag rijden we langs boerderijen in heel Nederland om verschillende soorten mest bij onze veehouders op te halen. Waar uw bedrijf ook gevestigd is, u kunt altijd rekenen op de service van Mestverwerking Fryslân. Ook als u geen mest wilt laten verwerken maar bijvoorbeeld een VVO wilt kopen of verkopen bent u bij ons aan het juiste adres. We beschikken over veel kennis op het gebied van mestverwerking en zetten dit graag in om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Wat kunnen we voor uw bedrijf betekenen?