Biomassa voor Biogasinstallaties

Slide1

Mestverwerking Fryslân BV is een erkende mestverwerker. Onder erkenningsnummer NL 35931 verwerkt het bedrijf mest confrom de EG 1069/2009 verordening.

Het unieke Biomassa product van Mestverwerking Fryslân BV is een mengsel van  pluimveemest en de dikke fractie van varkens-/rundveemest afkomstig van een groot aantal bedrijven Door het mengen van verschillende soorten organische mest van verschillende herkomst ontstaat een product met een stabiele samenstelling en een grote biodiversiteit.

Naast het standaard product levert mestverwerking Fryslân BV ook speciaal op de wensen van de klant afgestemde mengsels voor Biogas installaties.

Inzet van het Biomassa product van Mestverwerking Fryslân BV heeft de volgende specifieke voordelen:

  • Hoge gasopbrengst
  • Lage kosten per ton gasproductie
  • Verbetering van de biologie in de vergister en daardoor een stabiele gasproductie
  • Jaarrond levering van een product met een stabiele samenstelling

Analyse en gasopbrengst Biomassa product Mestverwerking Fryslan BV – Schaumann / bonalytic <KLIK HIER >

Analyse en gasopbrengst  Biomassa product Mestverwerking  Fryslân BV – Opure         <KLIK HIER >

Analyse en gasopbrengst  Biomassa product Mestverwerking  Fryslân BV – Lufa            <KLIK HIER >

Voor meer informatie                                                                                                                        < KLIK HIER >