Biomassa

Biomassa voor biogasinstallaties

biomassa​Mest kan verwerkt worden tot biomassa. Biomassa is een kwalitatief exportproduct. Mestverwerking Fryslân verwerkt uw mest op een verantwoordelijke manier. Elke veehouder moet zich houden aan de mestverwerkingsplicht. De mestverwerkingsplicht houdt in dat u een deel van uw mest moet (laten) verwerken. Mestverwerking Fryslân kan u daarbij helpen. Wij zijn een professioneel en erkend bedrijf die over veel kennis beschikt op het gebied van mestverwerking. U kunt bij ons terecht voor deskundig advies, informatie en verschillende mogelijkheden wat betreft het verwerken van mest. Wij zijn onder andere bekend met de dikke fractie (code 61), de driepartijen overeenkomst en de VVO. Wij kunnen hier meer over vertellen. De VVO bijvoorbeeld is een onderlinge overeenkomst tussen verschillende veehouders. U kunt ervoor kiezen om een VVO te kopen of te verkopen. Wanneer u een VVO inkoopt draagt u de mestverwerkingsplicht over aan een andere veehouder. Dit kan wanneer u bijvoorbeeld niet in staat bent om mest te verwerken. Kan u meer mest verwerken dan wettelijk verplicht is? Dan is het verstandig om een VVO te verkopen. Op deze manier houden wij het duurzame evenwicht tussen mestafzet en mestproductie in stand. Dit is ook de inzet van de mestverwerkingsplicht.

​Waarom biomassa?

Mestverwerking Fryslân verwerkt uw mest tot een exportproduct. Dit exportproduct heeft diverse functies. Ten eerst kan het gebruikt worden als organische meststof. Deze organische meststof zorgt voor bodemverrijking. De compost van Mestverwerking Fryslân laat de gewassen uitstekend groeien op akkers. Daarnaast kunnen wij uw mest verwerken tot biogas. Biogas is een duurzame energiebron. Het wordt steeds meer gebruikt in Nederland en er komt meer vraag naar. Mestverwerking Fryslân houdt de trends en ontwikkelingen van biogas altijd scherp in de gaten. De biomassa is geschikt voor biogasinstallaties met een hoge economische gasopbrengst. Wilt u meer weten over deze exportproducten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag over onze mogelijkheden en diensten. Wij staan voor betrouwbare en goede service.

Naast de vele mogelijkheden op het gebied van mestverwerking. Biedt Mestverwerking Fryslân ook veel voordeel. Wij beschikken over een strakke georganiseerde logistiek, waardoor wij overal in Nederland uw mest kunnen ophalen. Ook garanderen wij een afzet binnen een straal van 180 kilometer. Wilt u een berekening van de mestverwerkingsplicht? Dat kan! Wij hebben ook een grote opslagcapaciteit en maken gebruik van eigen charters. Snelle aanvoer van mest en afvoer van verwerkte mestproducten kan hierdoor gerealiseerd worden. Heeft u interesse? Wilt u informatie over onze voordelen? Wij zijn bereikbaar via de telefoon en e-mail. Graag tot ziens bij Mestverwerking Fryslân!