Organické hnojivo


With LMC Gennep BV

Unikátní produkt hnojivo od Mestverwerking Friesland BV je smes drubežího hnoje a silné frakce prasecího / kravského hnoje z velkého poctu firem. Smícháním ruzných druhu organických hnojiv ruzného puvodu se vytvorí výrobek se stabilním složením a velkou biologickou rozmanitostí.

Pro zemedelskou pudu ma organické hnojivo od Mestverwerking Friesland následující konkrétní výhody;

  • Krome dodávky dusík, fosfor, draslík, síru a vápník hnojiva poskytuje ruzné základní stopové prvky.
  • Znacné množství organické hmoty vede k

1. Zlepšování úrodnosti pudy
2. Menší náchylnost k suchu díky zvýšené schopnosti vázat vodu
3. Zlepšení rízení vzduchu v dusledku aktivnejšího života pudy
4. Zlepšení struktury pudy v dusledku prítomnosti vápna

Analyza organické hnojivo pro zemedelství  Mestverwerking Fryslân BV – BLGG    < Kliknete zde >
Analyza organické hnojivo pro zemedelství  Mestverwerking Fryslân BV – LUFA      < Kliknete zde >
Pro více informací                                                                                                                         < Kliknete zde >