Welkom op onze website

Een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet is de inzet van de regelgeving. Veehouders zijn daarom verplicht om een deel van de mest die op hun bedrijf geproduceerd wordt te laten verwerken.

Mestverwerking Fryslân BV doet dat en betrekt deze dierlijke mest van boerderijen uit heel Nederland.

Mestverwerking Fryslân BV is een erkende mestverwerker. Onder erkenningsnummer NL 35931 verwerkt het bedrijf mest confrom de EG 1069/2009 verordening tot een hoogwaardig export producten.

De organische meststof en de mestkorels van Mestverwerking Fryslân BV zijn prima kunstmestvervangers die bovendien de kwaliteit van de bodem verbeteren. Het Biomassa product is een uitstekende grondstof voor biogasinstallaties met hoge biogas opbrengst.

Wij wensen u veel leesplezier.