Mestverwerking

Mestverwerking Fryslân BV is een erkende mestverwerker. Onder erkenningsnummer NL 35931 verwerkt het bedrijf mest conform de EG 1069/2009 verordening.

Mestverwerking Fryslân BV verwerkt vaste kippenmest, dikke fractie varkensmest en dikke fractie rundveemest en overige mest soorten

De dierlijke mest wordt in steek vaste vorm bij de Friese fabriek afgeleverd. Iedere binnenkomende vracht wordt geanalyseerd. De mest wordt gemengd om een ideale balans in de ingangsmassa te bereiken. Het transport van de dierlijke mest kan ook door Mestverwerking Fryslân BV zelf worden georganiseerd

Na geshredderd te zijn, wordt  in een droogtunnel door 3.000 injectoren warme lucht in het mengsel geïnjecteerd. Daarmee begint het hygiënisatieproces waarbij de temperatuur opklimt naar 70 graden Celsius. Als die temperatuur is bereikt, wordt deze – computergestuurd – minimaal één uur op 70 graden gehouden.

De mest voldoet hiermee aan de EU erkenning 1069/2009 en is exportwaardig.

Na afloop kan de mest door toevoeging van warmte worden gedroogd tot 60% droge stof.
Door verdere droging kan de verkregen compost ook tot korrels geperst worden. Los gestort wordt het product afgenomen door onder meer akkerbouwers en biogasinstallaties uit binnen– en buitenland.

Deze mest van Mestverwerking Fryslân BV is een hoogwaardige kunstmestvervanger (compost) op basis van nutriënten zoals stikstof, fosfaat, kali, zwavel en magnesium. Ook zitten in het product verschillende spore elementen  en een grote hoeveelheid organische stof. Om die reden heeft de compost van Mestverwerking Fryslân BV een zeer goede invloed op de bodemvruchtbaarheid.