Mestverwerking Fryslan BV participeert in project: Van Mest naar Methanol

Innovatie-kansen door gebruik van CO2 en duurzame elektriciteit naar nuttige landbouwproducten en brandstoffen

Mestverwerking Fryslan (MvF) werkt aan een CO2-neutrale uitstoot  van haar bedrijfsprocessen. Om dit te bewerkstelligen heeft MvF onlangs samen met het open innovatie programma VoltaChem een project in de stijgers gezet met diverse Nederlandse kennisinstituten en technologie leveranciers rondom de topics CO2 utilisatie en elektrificatie.

Recentelijk heeft MvF  een nieuwe luchtwasser laten plaatsen voor het reinigen van de lucht die vrijkomt bij het hygiëniseren van haar grondstof: mest. In antwoord op de maatschappelijke discussie om milieubelasting door uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 te verminderen, wil MvF een concept onderzoeken om haar CO2-productie af te vangen en om te zetten in bruikbare stoffen voor de landbouw en/of brandstoffen door gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Om dit proces verder te ontwikkelen gaat MvF een samenwerkingsverband aan met gerenommeerde kennisinstituten en technologie leveranciers in Nederland binnen de context van VolaChem. De samenwerkende partners hebben onlangs een project bij RVO ingediend om dit concept verder uit te ontwikkelen naar een demonstratiemodel. Dit demonstratiemodel zal bij MvF gerealiseerd worden.
Samenwerkende partners: TNO, TU Delft, CE-Delft, Coval energy en Team FAST TU Eindhoven.

Op juli 21, 2016, geplaatst in: Nieuws door