Mestverwerking verplichting

De verplichting om in Nederland mest te laten verwerken, geldt alleen als er op een bedrijf meer mest wordt geproduceerd dan er mag worden uitgereden. Wie na berekening een overschot heeft, dient een percentage van de mest te laten verwerken. Welk percentage dat is, hangt af van de regio waar het bedrijf gevestigd is.

Op een drietal manieren kan aan de verwerkingsplicht worden voldaan

  • Driepartijenovereenkomst (DPO)
    Een DPO is een overeenkomst tussen een landbouwer, een mestbewerker en een mestverwerker. De verwerker mag evenwel nooit een landbouwbedrijf zijn. De verwerker verbrandt, vergast of exporteert de hoeveelheid fosfaat. < KLIK HIER >
  • Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO)
    Bij een VVO wordt de eigen verwerkingsplicht overdragen aan een andere landbouwer. Het mestoverschot hoeft niet naar deze landbouwer vervoerd te worden. Wel moet rekening gehouden worden met de gebruiksnormen en dient de mest eventueel afgevoerd te worden. < KLIK HIER >
  • Code 61
    Wie mest rechtstreeks afvoert naar een verwerkende onderneming of direct laat exporteren kan het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) laten meetellen als verwerkingsovereenkomst. Op het VDM wordt dan code 61 ingevuld. < KLIK HIER >

Mestverwerking Fryslân BV is bekend met alle drie de mogelijkheden om mest te verwerken en biedt landbouwbedrijven aan dit voor hen te verzorgen.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]