Organische mest

organische mest

Organische mest

​Mestverwerking Fryslân kan uw organische mest op een duurzame manier verwerken. Heeft u juist een te kort aan organische mest? Dan is Mestverwerking Fryslân om u te helpen. Samen zorgen wij met u dat u voldoet aan de mestverwerkingsplicht. De inzet van deze wetgeving is een verantwoord en duurzaam evenwicht tussen mestafzet en mestproductie. Door het organische mest te verwerken en om te zetten naar een kwalitatief exportproduct levert u een bijdrage aan dit balans. U kunt ervoor kiezen om een veehouder te helpen en te steunen. Dit gaat alleen als u meer mest kan verwerken dan wettelijk nodig is. Het houdt in dat u de mestverwerkingsplicht overdraagt. Bent u niet in staat om organische mest te verwerken? Dan kan u onderling met een veehouder een overeenkomst afsluiten. Op deze manier houden we dit evenwicht tot stand. Iedere veehouder is namelijk verplicht om een deel van zijn mest te verwerken.

De verwerking van ​organische mest

Mestverwerking Fryslân beschikt over een strakke logistieke planning. Dit heeft voor u een groot voordeel. Al het organische mest wordt bij ons in Wouterswoude verwerkt. Maar doordat wij beschikken over een goede logistiek en werken met eigen charters, kunnen wij uw mest ophalen overal in Nederland. Bovendien hebben wij veel opslagcapaciteit en kunnen wij al uw mest goed verwerken. Wij proberen altijd zo effectief en efficiënt te werken. Wij streven naar snelle aanvoer van mest en afvoer van verwerkte mestproducten doordat wij gebruik maken van eigen charters. Daarnaast is er gegarandeerde afzet binnen een straal van 180 kilometer. Uw organische mest wordt verwerkt tot een kwalitatief en waardig exportproduct. Dit exportproduct heeft twee functies. Ten eerste kan het dienen als organische meststof voor de akkerbouw. Onze compost zorgt ervoor dat de gewassen goed kunnen groeien. Ten tweede kan de verwerkte mest dienen als biomassa voor biogasinstallaties met een hoge economische gasopbrengst. Wilt u hier meer over weten? Mail of bel ons!

Mestverwerking Fryslân verwerkt uw organische mest

Mestverwerking Fryslân is een professioneel en erkend bedrijf wat betreft mestverwerking. U kunt bij ons terecht voor  kippen-, varkens- en koeienmest. Door de jaren heen hebben wij veel ervaring en kennis opgedaan. Deze kennis delen wij graag met u in de vorm van deskundig advies. Daarnaast kunt u ook altijd bij ons terecht voor eventuele vragen. Wilt u een bedrijfsspecifieke berekening van de mestverwerkingsplicht? Geen probleem. Wij kunnen dat voor u regelen. Wij vertellen u graag wat alle mogelijkheden zijn op het gebied van mestverwerking. Hoe kan Mestverwerking Fryslân u helpen?