Organische meststoffen

organische meststoffen

Organische meststoffen

​Heeft u organische meststoffen en wilt u die graag verwerken? Dan kan Mestverwerking Fryslân u daar bij helpen. Mestverwerking Fryslân is een professioneel en erkend bedrijf op het gebied van het verwerken van organische meststoffen. Onder erkenningsnummer NL 35931 verwerkt het bedrijf mest conform de EG 1069/2009 verordening tot hoogwaardige export producten. Deze exportproducten kunnen gebruikt worden op twee manieren. Ten eerste is onze verwerkte mest erg geschikt als organische meststof. Het dient als een vervanger van kunstmest en zorgt voor bodemverrijking. Door de bodemverrijking zorgt onze compost ervoor dat gewassen er uitstekend op groeien. Ten tweede kan het worden gebruikt als biomassa. Deze biomassa dient voor biogasinstallaties met een hoge economische gasopbrengst. Wilt u hier graag een bijdrage aan leveren? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via de e-mail en de telefoon en staan u graag te woord. Er is veel mogelijk bij Mestverwerking Fryslân. Ook kunt u bij ons terecht voor deskundig advies.

​Organische meststoffen en meer

Als veehouder moet u voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Dit betekent dat u een deel van uw mest dat wordt geproduceerd op uw bedrijf moet worden verwerkt. Mestverwerking Fryslân biedt een aantal opties wat betreft het verwerken van mest. Als mestverwerking bedrijf zijn wij bekend met drie mogelijkheden. Wij zijn bekend met de dikke fractie (code 61) en de driepartijen overeenkomst. De driepartijen overeenkomst houdt in dat er een veehouder, een mestbewerker en een mestverwerker zijn betrokken. Als derde zijn wij bekend met een VVO. Een VVO houdt in dat veehouders onderling de mestverwerkingsplicht overdragen. U kunt dan de mestverwerkingsplicht van een andere veehouder overnemen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u meer mest kan verwerken dan wettelijk nodig is. Dit houdt dan voor u in dat u een VVO verkoopt. Een VVO kopen kan ook. Dit geldt voor veehouders die niet in staat zijn om mest te verwerken. Op deze werkwijze houden wij het duurzame evenwicht tussen mestproductie en mestafzet in stand. Dit is tevens ook het doel van de mestverwerkingsplicht.

Op basis van de VVO heeft Mestverwerking Fryslân VVO Poule opgericht. VVO Poule is een online platform dat ervoor zorgt dat u gemakkelijk de mestverwerkingsplicht kan regelen. Daarnaast heeft Mestverwerking Fryslân nog veel meer voordelen. Wij beschikken over een goede logistiek en grote opslag. Daarnaast kan Mestverwerking Fryslân u garanderen dat er afzet is een straal van 180 kilometer. Ook staan wij klaar voor een bedrijfsspecifieke berekening van de mestverwerkingsplicht. Wilt u meer weten over ons? Wij vertellen u graag meer over ons bedrijf en de mogelijkheden!