Over ons

Slide-6

Een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet is de inzet van de regelgeving. Veehouders zijn daarom verplicht om een deel van de mest die op hun bedrijf geproduceerd wordt te laten verwerken. Mestverwerking Fryslân BV doet dat en betrekt deze dierlijke mest van boerderijen uit heel Nederland.

‘Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van kippen-, varkens- en koeienmest tot een kwalitatief exportproduct met een tweetal hoogwaardige toepassingen:

  • Als organische meststof  voor akkerbouw die een uitstekende vervanger is voor kunstmest. Onze compost zorgt voor een goede bodemverrijking waar  gewassen uitstekend op groeien.’
  • Als biomassa voor biogasinstallaties  met een hoge economische gasopbrengst

Naast een hoogwaardige mestverwerking, biedt Mestverwerking Fryslân BV meer voordelen:

  • Een strakke logistieke planning (kostenbesparing)
  • Snelle en aanvoer van mest en afvoer van verwerkte mestproducten met eigen charters
  • Gegarandeerde afzet binnen een straal van 180 kilometer
  • Een grote opslagcapaciteit
  • Bedrijfsspecifieke berekening van de mestverwerkingsplicht